Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej nt. mieszkalnictwa wspomaganego

pobrane

Mieszkalnictwo wspomagane to temat coraz częściej pojawiający się w środowisku osób niepełnosprawnych. Na czym polega, jak funkcjonuje w Polsce będzie można przekonać się już 26 października br., podczas wizyty studyjnej do Gdańska, organizowanej w ramach partnerskiego projektu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Iławie.

Program wizyty:
26.10.2016r.
- 09:00 – wyjazd spod dworca PKP w Iławie
- 10:00 – wyjazd spod ratusza w Morągu
- 11.00.-14.00. spotkanie w siedzibie PSOUU
- 14.00- 14:30 obiad
- 14:30 wyjazd z Gdańska
- 16:30 – przyjazd do Morąga
- 17:30 – przyjazd do Iławy

W wizycie studyjnej udział mogą wziąć rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz pracownicy i działacze placówek i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu ostródzkiego i iławskiego. Udział w wizycie jest bezpłatny.

Uwaga bezpłatne szkolenie!

images

TPD w Morągu zaprasza rodziców i opiekunów na bezpłatne szkolenie: Seksualność osób niepełnosprawnych .
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy rodziców i opiekunów z powiatu ostródzkiego na temat seksualności osób niepełnosprawnych.
TERMIN: 24.10.2016 (poniedziałek)
GODZINA: 9:00 – 13:30
LOKALIZACJA: sala konferencyjna morąskiego ratusza
PROWADZĄCY: Bernadetta Jabłońska- konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, specjalista edukacji i terapii psychoseksualnej, socjoterapeuta.
ODBIORCY: rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
CEL SZKOLENIA: rozwijanie umiejętności wychowawczych i opiekuńczych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, radzenia sobie z problemami ich seksualności.
ZAPISY:
• e-mail: tpdmorag@wp.pl
• tel. 509876146
Decyduje kolejność zgłoszeń
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu TPD pod nazwą „Zrozumieć aby pomóc”, które dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Oferta pracy dla instruktora terapii zajęciowej

ogloszenie_uwaga_praca

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej pracowni krawieckiej w Filii Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małdytach.

Posiadasz umiejętności krawieckie, lubisz szyć, jesteś kreatywna, jesteś otwarta na drugiego człowieka, lubisz się rozwijać i dokształcać, oczekujesz ciekawej pracy? Zapraszamy do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu, filia w Małdytach. Wymagane wykształcenie minimum średnie i gotowość podjęcia studiów wyższych lub wyższe oligofrenopedagogika, bądź pedagogika i gotowość podjęcia studiów podyplomowych. Kontakt telefoniczny 509876146 Krystyna Sałak – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu

Wychowawca świetlicy środowiskowej poszukiwany !

klasa2

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 3 godzin dziennie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 15:00-18:00, w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.
Miejsce wykonywania zadań:
1. Świetlica środowiskowa – ul. Szkolna 12, 14-300 Morąg.
Zakres wykonywanych zadań:
1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.
2. Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi w nich udział.
3. Prowadzenie dokumentacji, w tym: Dziennika zajęć, miesięcznych planów pracy, wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego.

Rekrutacja do projektu „Zrozumieć aby pomóc”

pobrane

Jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością? Mieszkasz w powiecie ostródzkim? Zapraszamy Cię do udziału w  nowym  projekcie TPD pt.: „Zrozumieć aby pomóc” !   Projekt  obejmuje  m.in. podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.  Zadanie zostanie zrealizowane poprzez warsztaty i wizytę studyjną.

Tematy warsztatów:

- Seksualność osób niepełnosprawnych – 24.10.2016/ sala konferencyjna morąskiego ratusza

- Dziedziczenie/ 17.10.2016/sala konferencyjna morąskiego ratusza

- Autonomia osób niepełnosprawnych / listopad/ sala konferencyjna morąskiego ratusza

Wizyta studyjna  przewiduje zapoznanie się z mieszkalnictwem wspomaganym/ listopad.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres: tpdmorag@wp.pl lub osobiście do biura TPD w Morągu, Plac Jana Pawła II 1 w dni robocze, w godz. 8:00 – 15:00.
Rekrutacja trwa do 16 września  2016r. Ilość miejsc ograniczona (15 osób).
Zapraszamy!
Bliższych informacji udziela Krystyna Sałak – tel. 509876146.

formularz zgłoszeniowy
Projekt „Zrozumieć aby pomóc” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego