Konferencja „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej”

DSCN3945 — kopia

„Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej” – to hasło zorganizowanej  przez Zarząd konferencji, której celem była promocja tematyki włączania osób niepełnosprawnych intelektualnie w życie społeczne.
Każdy człowiek ma przyrodzoną, niezbywalną godność, przysługującą mu nie z urzędu, ale z racji tego, że żyje, i nikt nie może go jej pozbawić. Poczucie godności, a więc świadomość własnej wartości i szacunek dla samego siebie, należy do najbardziej elementarnych ludzkich doznań, stanowi istotę człowieczeństwa. Niestety osoby z niepełnosprawnością intelektualną są grupą, która z powodu posiadanych dysfunkcji nadal nie przez wszystkich jest postrzegana jako podmiot wolności i praw, lecz przez pryzmat niepełnosprawności, ograniczeń i deficytów. Problem ten, z racji szerokiej  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” jest szczególnie ważny dla naszego Oddziału TPD,  dlatego  do udziału w konferencji, z powiatu ostródzkiego,  zostali zaproszeni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych,  członkowie organizacji pozarządowych, kadra i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz osoby niepełnosprawne i ich rodzice.

Wernisaż wystawy „Morąg moje miasto”

15202688_1198297643541357_3983115521919941964_n

W dniu dzisiejszym, w Galerii Ratuszowej”, odbył się wernisaż wystawy „Morąg moje miasto”. Na wystawie prezentowane są prace powstałe w trakcie realizacji zadania publicznego, zleconego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci przez Gminę Morąg pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Celem zadania jest promocja Gminy Morąg. Zadanie realizowane było w placówkach TPD: Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy. Otwarcia wystawy dokonał Burmistrz Morąga, Tadeusz Sobierajski i Prezes TPD, Krystyna Sałak. Słowo wstępne wygłosił także w imieniu gospodarza Galerii – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Pan Jerzy Konopko. Zebranym bardzo podobały się prace. Po oficjalnym otwarciu wystawy zebrana publiczność jeszcze długo podziwiała i omawiała przedstawione prace i gratulowała artystom talentu. Wystawa czynna go końca roku, w godzinach otwarcia ratusza.

Żwiąteczna zbiórka żywności

15218510_1339279049450859_1848774779_n

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności. Akcja w partnerstwie z Bankiem Żywności została przeprowadzona,  w dniu 28 listopada, w pięciu sklepach na terenie Morąga i w jednym sklepie w Małdytach. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu, a także dzięki ofiarności mieszkańców zebrano artykuły spożywcze, które po przeliczeniu zostaną przekazane osobom potrzebującym z terenu Gminy Morąg i Małdyty oraz w formie paczek w ramach akcji TPD „Mikołaj nie zapomina”. Szczególne słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do kierownictwa i personelu sklepów: Biedronka, LIDL, InterMarsche w Morągu oraz Carrefour Express w Małdytach. Serdecznie dziękujemy harcerzom z Hufca Morąg oraz wolontariuszom z Gimnazjum w Małdytach, Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej za zaangażowanie i bezinteresowną pracę a także dzieciom ze świetlicy TPD w Morągu. Serdeczne podziękowania kierujemy do niezawodnych darczyńców, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji. Dziękując za okazaną hojność i otwarte serce, życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wychowawcy świetlicy środowiskowej poszukiwani !

14731135_1174422649262190_6904101149687587887_n (1)

Praca na umowę zlecenie, w dni powszednie, w godzinach 15:00-18:00. Ilość dni do przepracowania w tygodniu do indywidualnego uzgodnienia.
Miejsce wykonywania zadań:
1. Świetlica środowiskowa – ul. Szkolna 12, 14-300 Morąg.
Zakres wykonywanych zadań:
1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.
2. Organizacja zajęć komputerowych w świetlicy oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącymi w nich udział.
3. Prowadzenie dokumentacji, w tym: Dziennika zajęć, miesięcznych planów pracy, wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego.

Zaproszenie na wernisaż

15175609_1218629334861407_528899728_n
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt.: „Morąg moje miasto”, który odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00. w Galerii Ratuszowej w Morągu, Pl. Jana Pawła II 1.
Na wystawie prezentowane będą prace powstałe w ramach zadania publicznego pt.: „Cudze chwalicie swego nie znacie”, realizowanego przez TPD w Morągu, w szczególności jego placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu i Środowiskowy Dom Samopomocy.
Program wernisażu:
10:00 – 10:15 – Rozpoczęcie spotkania
10:15-10:30 – Wystąpienie Burmistrza Morąga
10:30-11:00 – Prezentacja prac
11:15 – Serwis kawowy
Zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Morąg