Opieka wytchnieniowa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu realizuje zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminy Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo.

Kto może skorzystać z projektu?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia);
 1. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności), zaświadczeń oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z TPD w dowolny sposób:

 • telefonicznie: pod numerem 509876146
 • mailowo: tpdmorag@wp.pl
 • osobiście: Morag, Plac Jana Pawła II 1,

Osobą  do kontaktu jest Krystyna Sałak

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • podanie
 • KARTA OCENY STANU PACJENTA WG ZMODYFIKOWANEJ SKALI BARTHEL

Co oferujemy?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przez TPD, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego, w godzinach między 6.00 a 20.00.

Każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością może wnioskować o przyznanie maksymalnie 50 godzin usług w okresie realizacji zadania. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie).

Usługi świadczone będą przez asystentów zatrudnionych przez TPD, z poszanowaniem zasad dostępności, skoncentrowania na osobie, poszanowania praw zarówno opiekunów, jak i ich podopiecznych oraz zapewnienie udziału beneficjentów w podejmowaniu decyzji i ich upodmiotowienie.

Efektywne usługi świadczone będą po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem dla danego beneficjenta, maksymalnie do końca grudnia 2019 r.

Dobiega końca realizacja projektu „ Z sercem dla serca”

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Morągu dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Z sercem dla serca”. Od maja tego roku 20 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej brało udział w zajęciach ruchowych: nordic walking, zajęciach na siłowni i basenie oraz w zajęciach edukacyjnych z dietetykiem w celu nabycia i utrwalenia nawyków aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania, mających wpływ na stan naszego serca. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło zdobyć wiedzę i umiejętności wpływające korzystnie na zdrowie, pozwalające zadbać o serce i utrzymać dobrą kondycję.

    

   

 

Dobiega końca realizacja projektu „ Z sercem dla serca”

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Morągu  dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego  przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Z sercem dla serca”.

Od maja tego roku,   20 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, brało   udział w zajęciach ruchowych: nordic wolking, zajęciach  na siłowni i basenie   oraz zajęciach edukacyjnych  z dietetykiem  w celu nabycia i utrwalenia nawyków  aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania, mających wpływ  na stan naszego serca.  

Teraz już wszyscy wiedzą, że siedzący tryb życia nie sprzyja kondycji serca i dlatego  należy prowadzić zdrowy styl życia.

Czy wszyscy jesteśmy gotowi na zmiany!?

W minioną sobotę (tj. 28.09.2019r.) uczestnicy projektu  TPD „Gotowi na zmiany”, w ramach zaplanowanej wspólnie z animatorem akcji społecznej, sprawdzali gotowość na zmiany mieszkańców Morąga.

Jednym z zaplanowanych  działań projektowych, było przygotowanie i przeprowadzenie akcji społecznej. W pierwszym etapie uczestnicy,  pod okiem animatora,  wybrali temat akcji społecznej a następnie rozpoczęli jej przygotowania.  Celem akcji było zwrócenie uwagi na plastikową „epidemię”, która dotyka obecnie całego świata. Uczestnicy projektu od kilku tygodni spotykali się i ze starych firan szyli torby, które stać się miały alternatywą dla plastikowych foliówek. W sobotę udali się na spacer ulicami miasta by zachęcać mieszkańców  i sklepikarzy  do zamiany torebek jednorazowych na torby z recyklingu, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Akcja zakończyła się sukcesem, rozdane zostały wszystkie torby a mieszkańcy Morąga (jedynie z nielicznymi przypadkami) z dużym entuzjazmem i otwartością przyjmowali recyklingowe torby.

Projekt „Gotowi na zmiany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

    

   

Informacja o wyborze oferty na usługi transportowe w ramach zadania „Wycieczka na ziemię Lubuską z wypadem do Drezna”

 

1. Przewozy Autokarowe LIPNICKI

2. EGA-TUR  Ewa Amilinowicz

Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną:  EGA-TUR Ewa Amilinowicz i tym samym oferta ta wygrała realizację zadania.