Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania  pt. „Gotowi na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przesyłamy informacje o rozeznaniu rynku na wykonanie usługi szkoleniowej w załącznikach:
 

Gotowi na zmiany

Od 1 marca 2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pt. „Gotowi na zmiany”. Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową 15 osób z niepełnosprawnością z Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo (uczestnicy i kandydaci do Warsztatu Terapii Zajęciowej)  w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r. 

W ramach projektu uczestnicy objęci zostaną wsparciem psychologicznym, doradcy zawodowego, trenera pracy, opracowane zostaną Indywidualne Ścieżki Rozwoju, kursy zawodowe i  3 miesięczne staże, zakończone podjęciem pracy przez  co najmniej 4 uczestników  projektu. 

Spotkanie animacyjne

Animację jako formę pracy z dziećmi i młodzieżą TPD wprowadziło prawie 10 lat temu. Zajecia te niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem.  Podczas ostaniego spotkania odbyły się zajęcia warsztatowe, zabawy animacyjne, wspólne gotowanie i obowiązkowy pokaz filmowy.   W ubiegłym  roku spotkania  odbywały się w ramach projektu „Akcja Reaktywacja!”.  Tegoroczne są  ich kontynuacją.   Mamy nadzieję, że  działania te  rozwiną się w ciekawy program społeczny .

WESOŁYCH ŚWIĄT !

Z okazji Świat Bożego Narodzenia zarząd TPD  w Morągu składa wszystkim serdeczne życzenia.

Życzymy Świąt spokojnych, pełnych radości i miłości, spędzonych w gronie najbliższych.

 

 

 

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszej.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Dodatkowo w ramach programu dystrybuowane są materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywiania.

Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. W tym celu koordynatorzy Żółtego Talerza z wszystkich placówek objętych programem biorą udział w specjalnych warsztatach w warszawskiej Pracowni Efektu Domina, podczas których uczą się, jak atrakcyjnie przygotowywać pożywne potrawy dla dzieci.