Dobiega końca realizacja projektu „ Z sercem dla serca”

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Morągu dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Z sercem dla serca”. Od maja tego roku 20 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej brało udział w zajęciach ruchowych: nordic walking, zajęciach na siłowni i basenie oraz w zajęciach edukacyjnych z dietetykiem w celu nabycia i utrwalenia nawyków aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania, mających wpływ na stan naszego serca. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło zdobyć wiedzę i umiejętności wpływające korzystnie na zdrowie, pozwalające zadbać o serce i utrzymać dobrą kondycję.

    

   

 

Dobiega końca realizacja projektu „ Z sercem dla serca”

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Morągu  dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego  przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Z sercem dla serca”.

Od maja tego roku,   20 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, brało   udział w zajęciach ruchowych: nordic wolking, zajęciach  na siłowni i basenie   oraz zajęciach edukacyjnych  z dietetykiem  w celu nabycia i utrwalenia nawyków  aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania, mających wpływ  na stan naszego serca.  

Teraz już wszyscy wiedzą, że siedzący tryb życia nie sprzyja kondycji serca i dlatego  należy prowadzić zdrowy styl życia.

Czy wszyscy jesteśmy gotowi na zmiany!?

W minioną sobotę (tj. 28.09.2019r.) uczestnicy projektu  TPD „Gotowi na zmiany”, w ramach zaplanowanej wspólnie z animatorem akcji społecznej, sprawdzali gotowość na zmiany mieszkańców Morąga.

Jednym z zaplanowanych  działań projektowych, było przygotowanie i przeprowadzenie akcji społecznej. W pierwszym etapie uczestnicy,  pod okiem animatora,  wybrali temat akcji społecznej a następnie rozpoczęli jej przygotowania.  Celem akcji było zwrócenie uwagi na plastikową „epidemię”, która dotyka obecnie całego świata. Uczestnicy projektu od kilku tygodni spotykali się i ze starych firan szyli torby, które stać się miały alternatywą dla plastikowych foliówek. W sobotę udali się na spacer ulicami miasta by zachęcać mieszkańców  i sklepikarzy  do zamiany torebek jednorazowych na torby z recyklingu, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Akcja zakończyła się sukcesem, rozdane zostały wszystkie torby a mieszkańcy Morąga (jedynie z nielicznymi przypadkami) z dużym entuzjazmem i otwartością przyjmowali recyklingowe torby.

Projekt „Gotowi na zmiany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

    

   

Informacja o wyborze oferty na usługi transportowe w ramach zadania „Wycieczka na ziemię Lubuską z wypadem do Drezna”

 

1. Przewozy Autokarowe LIPNICKI

2. EGA-TUR  Ewa Amilinowicz

Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną:  EGA-TUR Ewa Amilinowicz i tym samym oferta ta wygrała realizację zadania.

Staże

Każdy człowiek ma prawo do pracy, prawa tego nie można odmówić także osobom z niepełnosprawnościami. Od 1 września 15 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej korzysta z tego prawa i odbywa trzymiesięczne staże, by zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić się w roli pracownika. Staże odbywają się w ramach projektu TPD „Gotowi na zmiany”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego.