Aktualności
XIX Turniej Szachowo-Warcabowy za nami
Po raz 19 osoby z niepełnosprawnościami z powiatu ostródzkiego wzieli udział w turniesju szachowo-warcabowym. w tym roku z powodu pandemii rozgrywki przebiegały w nieco zmienionej formie. W turnieju udział wzięło 37 zawodników z czterech Gmin: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo. Najlepszym graczem okazał się Pan Przemysław Gołoś z Morąga, który nie przegrał żadnej partii. KOlejne [...]
Aktualności
Asystent osobisty osoby z niepełnosparwnoscią
Asystent osobisty dla osoby z niepelnosprawnościami jest ważną pomocą w życiu codziennym ponieważ pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu zatrudnia prawie dwudziestu asystentów, którzy pomagają dorosłym osobom z niepełnosprawnościami i dzieciom do lat 16, z gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo, pokonywać problemy, z którymi na co [...]
Aktualności
Diagnoza potrzeb w sprawie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego [...]
Aktualności
Diagnoza potrzeb na usługi opieki wytchnieniowej
Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Morągu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią [...]
Aktualności
Zatrudnimy opiekuna do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie
Zatrudnimy  opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie. Opis: Stanowisko pracy: OPIEKUN,Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony,Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w ŁukcieIlość wolnych stanowisk: 1 I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1)  obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, [...]