Aktualności
Asystent osobisty to dla osoby niepełnosprawnej  pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw, wsparcie w funkcjonowaniu w relacjach międzyludzkich, wzmocnienie samodzielności oraz postaw interpersonalnych. Program : „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” ma za zadanie efektywnie ograniczać skutki niepełnosprawności oraz stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania różnych aktywności życiowych. Ma przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych i niwelować wykluczenie społeczne.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu zatrudnia 20 asystentów osobistych, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym- dorosłym i dzieciom do lat 16 z Gmin: Morąg, Małdyty, Łuktai Miłakowo pokonywać trudności, z którymi borykają się na co dzień. Asystenci pomagają w zrobieniu zakupów, wyjściu do kina, szkoły, lekarza, na spacer, załatwianiu różnych  spraw oraz wykonywaniu czynności, z którymi osoba [...]
Aktualności
Życzenia Świąteczne !
Aktualności
Solidarni z Ukrainą
Trwa wojna na Ukrainie. Jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić, że w XXI wieku może dojść do napaści zbrojnej jednego państwa na drugie. A jednak … Jesteśmy świadkami inwazji Rosji na demokratyczną Ukrainę. Trwa niewyobrażalne cierpienie tysięcy niewinnych ludzi, w tym dzieci. Na nas ciąży obowiązek pomocy ofiarom tej wojny. TPD włącza się w pomoc [...]
Aktualności
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami- edycja 2022
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu kolejny rok realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, który jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych z gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo i Łukta poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia, [...]
Aktualności
1% dla TPD w Morągu
Status organizacji pożytku publicznego został nadany TPD w Morągu 3 września 2003 r. ( KRS 0000172231). Od tego czasu co roku zbieramy środki przekazywane w ramach 1% odpisu od podatku. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Państwa otwartość i chęć wspierania naszych działań. Co zrobić, by przekazać nam swój 1%?W formularzu PIT należy wpisać w odpowiednie rubryki [...]