Aktualności
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługi w zakresie szkoleń zawodowych w projekcie „Gotowi na zmiany 2”
W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku z dnia 20.07.2020r. wpłynęły trzy ważne oferty: GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.z siedzibą w Jędrzejowiefilia: 27-400 Ostrowiec Św.ul. Sandomierska 26aCentrum Edukacji ZDZ w Ostródzie ul. Olsztyńska 17 14-100 Ostróda EUR Consulting sp. z o.o. Oddział Elbląg Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Najwyższą punktację uzyskało Centrum Edukacji [...]
Aktualności
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją zadania  pt. „Gotowi na zmiany 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna [...]
Aktualności
Harmonogram wsparcia uczestników projektu Gotowi na zmianę II
   zał. harmonogram wsparcia Projekt „Gotowi na zmiany II” współfinansowany jest z środków Uni Europejskiej. 
Aktualności
Rekrutacja do projektu „Gotowi na zmiany 2”
  Jeśli jesteś gotowy na zmiany i chcesz się zaktywizować zawodowo i społecznie dołącz do naszego projektu. Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i wypełnij dokumenty rekrutacyjne. Czekamy na ciebie ! Wypełnione dokumenty należy złożyć w biurze projektu Plac Jana Pawła II 1; 14-300 Morąg (czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 [...]
Aktualności
Gotowi na zmiany 2
  Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach RPO   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu  „Gotowi na zmiany 2″ realizowanego w ramach Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 11– Włączenie społeczne; Działanie  11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego [...]