Informacje z kategorii ‘Wyjść z cienia’

Znamy już uczestników projektu „WYJŚĆ Z CIENIA”

stopka

Zakończyła się rekrutacja do projektu „WYJŚĆ Z CIENIA”. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 20 uczestników, którzy już w marcu rozpoczną zajęcia z psychologiem, kurs komputerowy i wzbudzający najwięcej emocji – kurs na prawo jazdy kat. B.

„Wyjść z cienia”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie 01 lutego br. rozpoczęło realizację projektu pt. „Wyjść z cienia”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego [...]

Zaproszenie do udziału w projekcie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu wraz z partnerem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie serdecznie zapraszają do udziału w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania 7.3 PO KL. Projekt „Wyjść z cienia” podejmuje działania na rzecz zmniejszenia zagrożenia wykluczenia społecznego kobiet wychowujących niepełnosprawne dziecko z Gmin: Morąg, Małdyty, Łukta i [...]