Informacje z kategorii ‘Wizyta studyjna w organizacji Gemeinnutzige Gesellschaft fur paritetische Sozialarbeit w Wilhelmshaven w Niemczech’

REKRUTACJA DO ODBYCIA PRAKTYK W WILHELMSHAVEN ZAKOŃCZONA

a

Znamy już listę osób, które w ramach projektu „Osoba niepełnosprawna intelektualnie – pełnoprawny członek społeczeństwa”, w dniach 26.09.2010r – 02.10.2010 pojadą z nami na bezpłatne praktyki w GPS w Wilhelmshaven (Niemcy). 9 specjalistów i 9 osób niepełnosprawnych intelektualnie (sprawnych fizycznie) zapozna się z niemieckimi „dobrymi praktykami” dotyczącymi funkcjonowania w społeczeństwie osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako równoprawnego [...]

ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH

a

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie zapewnienia środka transportu w ramach realizacji projektu „Osoba niepełnosprawna intelektualnie – pełnoprawny członek społeczeństwa „, umowa nr 10/PPT/3/2009/W/21, działanie 2 – praktyki w Wilhelmshaven.

Nabór uczestników praktyk w GPS

a

Ogłoszenie o naborze uczestników praktyk w GPS (Towarzystwo Użyteczności Publicznej Parytetowej Pracy Socjalnej) w Wilhelmshaven Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu organizuje w dniach 20-27.09.2010r. dla 9 osób niepełnosprawnych i 9 specjalistów pracujących z nimi praktyki w placówkach GPS w Wilhelmshaven.

Wizyta studyjna w organizacji Gemeinnutzige Gesellschaft fur paritetische Sozialarbeit w Wilhelmshaven w Niemczech

Termin realizacji lipiec – październik 2008r. W wizycie studyjnej wezmą udział 24 osoby pracujące z / lub na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa warmińsko mazurskiego, między innymi przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, ośrodków pomocy społecznej, kół specjalistycznych oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych i sami niepełnosprawni.