Informacje z kategorii ‘W poszukiwaniu siebie’

W poszukiwaniu siebie

Projekt polega na prowadzeniu zajęć i programów aktywizujących i wspierających młodzież  w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej UL w Morągu.   Zadaniem zajęć jest rozbudzanie aspiracji, inspirowanie do udziału w konkursach, promowanie idei wolontariatu, odpowiedzialności społecznej, udziału w akcjach charytatywnych, szerzenie – wzorców zachowań bez przemocy i równego traktowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.  Zajęcia prowadzić […]