Informacje z kategorii ‘Odnaleźć siebie’

Trwają zajęcia w ramach projektu „Odnaleźć siebie”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od miesiąca kwietnia br. uczestnicy projektu „Odnaleźć siebie”  realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu, uczestniczą w zajęciach sportowych, relaksacyjnych, plastycznych i  tanecznych realizowanych przez Środowiskowy Domu Samopomocy w Morągu. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia umożliwiającego aktywny udział osobom z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej.

Zajęcia rekreacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aktywność ruchowa, w tym gry zespołowe, zajęcia na basenie poprawiają samopoczucie i działają korzystnie na sferę psychiczną,  dlatego wykorzystywane są   w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. Korzystają  z tej formy wsparcia także osoby biorące udział w projekcie „Odnaleźć siebie” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu.

Odnaleźć siebie

Projekt „Odnaleźć siebie” realizowany będzie przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Jego celem jest zapewnienie wsparcia osobom z problemami psychicznymi umożliwiającymi aktywny udział w społeczności lokalnej. W ramach projektu przewidziano trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty choreoterapii, plastykoterapii oraz zajęcia rekreacyjne: spacery, zajęcia relaksacyjne i ćwiczenia ogólnorozwojowe , gry zespołowe ruchowe. Zostaną zorganizowane także po raz pierwszy [...]