Informacje z kategorii ‘Cudze chwalicie swego nie znacie – 2016’

Wernisaż wystawy „Morąg moje miasto”

15202688_1198297643541357_3983115521919941964_n

W dniu dzisiejszym, w Galerii Ratuszowej”, odbył się wernisaż wystawy „Morąg moje miasto”. Na wystawie prezentowane są prace powstałe w trakcie realizacji zadania publicznego, zleconego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci przez Gminę Morąg pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Celem zadania jest promocja Gminy Morąg. Zadanie realizowane było w placówkach TPD: Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu [...]

Zaproszenie na wernisaż

15175609_1218629334861407_528899728_n

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt.: „Morąg moje miasto”, który odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00. w Galerii Ratuszowej w Morągu, Pl. Jana Pawła II 1. Na wystawie prezentowane będą prace powstałe w ramach zadania publicznego pt.: „Cudze chwalicie swego nie znacie”, realizowanego przez TPD w Morągu, w szczególności jego placówki: Warsztat [...]

Pierwsze wnioski TPD dofinansowane przez Gminę Morąg w 2016 roku!

pobrane

Burmistrz Morąga przyznał pierwsze dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań Gminy Morąg w 2016 r. W ramach I Otwartego Konkursu Ofert TPD złożyło dwa wnioski i na obydwa otrzymało dofinansowanie! 1.Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym . Zadanie TPD:  prowadzenie świetlicy środowiskowej „Otwarte Drzwi” w Morągu [...]