Informacje z kategorii ‘EKO-GRUPY w przyjaźni z klimatem’

Podsumowanie projektu EKO-GRUPY w przyjaźni z klimatem

Wojciechy (5)

Ile Polacy wiedzą o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu? Badania OBOP wskazują, że szczególnie mieszkający na wsi niezbyt wiele. Dlatego też w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Euroregion Niemen na granty finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał projekt EKO-Grupy w przyjaźni  z klimatem. Jego celem było wzmocnienie aktywizacji w 6 wybranych [...]

EKo – GRUPY w przyjaźni z klimatem

logo-nfosigw

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców wsi w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko i zmiany klimatyczne. Działania będą prowadzone na terenie 6 sołectw województwa warmińsko-mazurskiego, sołectwa Aniołowo, Lipowiec, Spychowo, Węgój, Wojciechy i Żytkiejmy. W każdej wsi zorganizowany zostanie konkursy plastyczne pod hasłem: Zmiany klimatu, czym grożą, jak im zapobiec oraz  zorganizowane zostaną  imprezy edukacyjne . W konkursie  udział [...]