Informacje z dnia: 1 października, 2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na ADAPATACJI CZĘŚCI GOSPODARCZEJ BUDYNKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY mieszczący się w Łukcie, ul.Mazurska 16b. Nr. postępowania 1/TPD/2020 Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z uwzględnieniem poniższego harmonogramu: Wykonawca zobowiązuje się wykonać do końca 2020roku w pełnym zakresie roboty budowlane takie jak: polegające na przebudowie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, […]