Aktualności
Diagnoza potrzeb w sprawie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego [...]
Aktualności
Diagnoza potrzeb na usługi opieki wytchnieniowej
Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Morągu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią [...]
Aktualności
Zatrudnimy opiekuna do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie
Zatrudnimy  opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie. Opis: Stanowisko pracy: OPIEKUN,Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony,Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w ŁukcieIlość wolnych stanowisk: 1 I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1)  obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, [...]
Aktualności
Uwaga jest praca!
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Moragu zatrudni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie pracownika na stanowisku terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej. Wymagania: – wykształcenie policealne o kierunku terapia zajęciowa lub wykształcenie wyższe o kierunku: terapia zajęciowa, pedagogika, pedagogika specjalna, lub oligofrenopedagogika.Wymagania konieczne: 1. Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. [...]
Aktualności
Żegnamy zasłużonego działacza i przyjaciela dzieci
“Wszystko na świecie przemija,tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.” Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.09.2021 r. odeszła od nas nagle Barbara Ziarek – wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci w Dobrocinku.Seniorka, wspaniała osoba, która większość swojego życia poświęciła dla innych, szczególnie dla dzieci. Od lat siedemdziesiątych prowadziła świetlicę wiejską w [...]