Poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Projekt realizowany jest od 01.05.2009 do 31.12.2009roku. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z czterech gmin powiatu ostródzkiego: Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo poprzez zapewnienie im dostępu do poradnictwa specjalistycznego, informacji i pomocy prawnej przy rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego związanych z chorobą czy skutkiem niepełnosprawności oraz do wsparcia psychologicznego. Informacje i porady udzielane będą w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. Punkt czynny będzie 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Porad udzielać będzie prawnik, psycholog, pracownik socjalny.

Koordynator: Adriana Sałak

Projekt realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie