Konferencja podsumowująca

W dniu 22 grudnia 2008r. o godzinie 11-tej w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu przy ul. Wróblewskiego 15b/1 odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez TPD projekt „Od aktywności do kreatywności”. Jego celem była aktywizacja społeczno- zawodowa osób niepełnosprawnych z czterech gmin powiatu ostródzkiego, gminy: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo.
Konferencję otworzyła Adriana Sałak – koordynator projektu, która po przywitaniu przybyłych głos oddała prezesowi TPD w Morągu – Krystynie Sałak. Ta część spotkania była poświęcona aktywizacji społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzonej przez TPD w Morągu i przedstawiona przez panią prezes w formie prezentacji multimedialnej. Dalszą część konferencji prowadziła koordynator, która przedstawiła założenia projektu, źródła jego finansowania oraz efekty jego realizacji. Następnie głos zabrał w imieniu burmistrza Morąga naczelnik Wydziału Oświaty – Marek Siudak, który pogratulował wyników projektu, a zwłaszcza efektu w postaci podjęcia pracy przez jedną z uczestniczek projektu. Kolejny punkt konferencji to wręczenie zaświadczeń o udziale w kursie komputerowym i języka niemieckiego, po czym uczestnicy poszczególnych działań dzielili się wrażeniami z udziału w projekcie i wymieniali wymierne korzyści z udziału w nim. Niektóre wystąpienia były spontaniczne, wyrażające bardzo osobiste odczucia.
Na zakończenie konferencji jej uczestnicy udali się na poczęstunek, podczas którego długo jeszcze trwały rozmowy o projekcie.