Pierwsze Dni Małdyt

DSC_0222

,, Pierwsze Dni Małdyt „ – impreza kulturalna realizowana w ramach zadania publicznego z zakresu promocji regionu , integracji społeczności lokalnych poprzez organizacje imprez kulturalnych w terminie 2-3.07.2011 r. Współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz środków pochodzących od sponsorów.
Cele bezpośrednie zadania :
- promocja regionu
- integracja społeczności lokalnej


Cel pośredni :
- nawiązanie współpracy różnych podmiotów poprzez włączenie ich w zorganizowanie imprezy z wykorzystaniem ich zasobów .

Była to inicjatywa oddolna wynikająca z diagnozy środowiska lokalnego , odpowiadająca potrzebom społeczności lokalnej . Dzięki wsparciu oraz włączeniu się w organizację ,,Pierwszych Dni Małdyt” wielu osób , instytucji udało się zapewnić dużo atrakcji . Za co bardzo dziękujemy . Inicjatywę wsparli : Starostwo Powiatowe w Ostródzie , Zakład Masarski ,,Kołtek „ , Mirosław Gręda i Wiesław Witkowski , Dariusz Puch , Teresa i Robert Kaczkan , Firma ,, Dragon „ , Jerzy Adamowicz , Kamil Kołtek , Marcin , Maria Krajewscy , Spółdzielnia ,, Agro” , P.H Bikoma – Jan Marchlewicz , Adam Gryz , Marcin Felczak , Beata , Bogdan Obuchowicz , Mirosław Jagielski , Krzysztof Kowalewski , Marta Witkowska , Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu , Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu .

W sobotę 2 lipca gościliśmy zespół muzyczny DJ Zbycho i Miklaszka , były konkursy , zabawy , każdy uczestnik otrzymywał nagrodę, klowni na szczudłach poprowadzili zabawy dla dzieci i dorosłych , pokaz walki rycerskiej , kiermasze , loterie , pieczone kiełbaski , bigos , żurek . Występ grupy tańca HIP – HOP z ,, Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Małdytach” , pokaz Tańca nowoczesnego grupy z Morąga . Wieczorem obejrzeliśmy pokaz tańca z ogniem grupy z ,, Kaczego Bagna „ oraz ,, Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Morągu „ .

W niedzielę 3 lipca gościliśmy zespół ,,REGENT „ oraz ,, BLUE BAND” . Doskonałą atrakcją dla dzieci w tym dniu były dmuchane zjeżdżalnie , trampolina , basen z kulkami oraz przejażdżki kucykiem . Można było skosztować pierogi przygotowane przez sołectwo w Gumniskach Wielkich , pieczone prosie , kiełbaski i inne. W tym dniu również odbyły się, konkursy , zabawy rodzinne z atrakcyjnymi nagrodami . Wieczorem wspólna zabawa z zespołem ,, BLUE BAND” .

Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Organizatorami tej inicjatywy byli :
Zakład Masarski – Józef Kołtek
Radny Gminy Małdyty – Kamil Kołtek
TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Małdytach