„MOJE MAŁE ARCYDZIEŁO”

W dniu 29.05.2012r. o godz. 12.00 w Galerii Ratusza Miejskiego odbył się wernisaż wystawy „MOJE MAŁE AR CYDZIEŁO” zorganizowanej w ramach projektu „Aktywność Szansą na sukces kobiet z Gminy Morąg”. Real izowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu.

Wernisaż był podsumowaniem 5 miesięcznego projektu skierowanego do 15 kobiet z terenu gminy Morąg, nieaktywnych zawodowo, wychowujących niepełnosprawne dziecko, których sytuacja życiowa zmusiła do rezygnacji z życiowych marzeń, pragnień a tym samym kariery zawodowej. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy w życiu tych kobiet zaszły ogromne zmiany, zmiany te zauważane są przez nie same jak i przez otaczające je bliskie osoby. W ramach projektu zorganizowaliśmy  między innymi szkolenie z zakresu obsługi komputera, warsztaty rękodzielnicze, wszystkie Panie objęliśmy wsparciem doradczym i psychologicznym. W ciągu niespełna 4 miesięcy zrealizowaliśmy 200 godzin szkoleniowych. Na dzień dzisiejszy jako osoba koordynująca projekt – mówi Beata Bartoszewicz – z czystym sumieniem mogę powiedzieć iż odnieśliśmy podwójny sukces. Sukces TPD jako jednostki wnioskującej o dofinansowanie i realizującej projekt jak również sukces samych Pań, które aktywnie brały udział w zajęciach, rozwijały swoje zainteresowania i pasje”.

Oprócz wystąpienia koordynatora projektu – Beaty Bartoszewicz głos zabrała Pani Krystyna Sałak – Prezes TPD, Pan Andrzej Kikoła – Burmistrz Morąga a także uczestniczki projektu – Pani Anna Hentosz i Pani Alicja Węgrzyn.
Spotkanie było okazją nie tylko do obejrzenia prac wykonanych w ramach warsztatów twórczej aktywności – biżuterii, papierowej wikliny, przedmiotów zdobionych z wykorzystaniem techniki dekoracyjnej decoupage ale także do rozmów kuluarowych.

Wystawę można obejrzeć w Galerii w Ratuszu do 1 czerwca 2012r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie