Obchody Święta Flagi

Ustanowione w 2004 roku święto Flagi Narodowej ma przypominać o polskich barwach narodowych nierozerwalnie związanych z naszymi dziejami.   Głównym organizatorem tego święta w Morągu  jest od czterech lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które wspólnie z Morąskim Stowarzyszeniem DIALOG zorganizowało spotkanie patriotyczne przy ratuszu. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wciągniecie przez burmistrza Morąga – Tadeusza Sobierajskiego, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, w asyście kompanii  honorowej XVI batalionu zmechanizowanego XX Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach  i pocztów sztandarowych, 14 metrowej flagi na ratusz.

 

Wciągnięcie flagi poprzedziło uroczyste przeniesienie flagi z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  na plac przy ratuszu.  Flagę niosła młodzież z tejże szkoły i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kolejnym punktem programu było przemówienie okolicznościowe Burmistrza, a następnie część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz chóru Morążanki. Na zakończenie uroczystości  laureaci konkursów: wiedzy o polskich symbolach narodowych i konkursie plastycznym „Za co kocham Polskę” otrzymali z rak burmistrza nagrody a  wszyscy uczestnicy spotkania flagi.

Spotkanie patriotyczne zorganizowano  w ramach zadania publicznego Gminy Morąg  „Organizacja „Dnia Flagi” – 2 Maja”