Projekty TPD dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kolejne projekty TPD  uzyskały dofinansowanie! Od kwietnia   ruszają trzy nowe projekty, które uzyskały dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1/ Aktywność to lubię realizowany przez Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Ul

2/ Edukacja, profilaktyka, zdrowie, realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy

3/ Zdrowy układ krążenia, realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej

 

1/ Aktywność – to lubię! realizowany przez Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Ul

W projekcie udział  weźmie 20 osób w wieku 13-21 lat  mieszkających lub/i uczących się  w gminie Morąg.  Działania proponowane uczestnikom nakierowane są przede wszystkim na poprawę indywidualnego funkcjonowania, rozwój umiejętności i kompetencji społecznych, eliminację zachowań negatywnych,  rozbudzanie aspiracji, inspirowanie do udziału w konkursach, zawodach, zdrowej rywalizacji, promowanie idei wolontariatu, odpowiedzialności społecznej, udziału w akcjach charytatywnych, aktywizację oraz wzrost motywacji do rozwoju, nauki i podjęcia pracy,  a poprzez to przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród morąskiej młodzieży.

Odbędą  się  zajęcia z pedagogiem, który pracować będzie nad zmianą psychospołeczną  uczestników, motywować do zmiany, prowadzić zajęcia z zakresu socjoterapii, profilaktyki uzależnień.

Prowadzony będzie ponadto warsztat tańca z ogniem  oraz zajęcia warsztatowe, animacyjne i integracyjne  prowadzone przez animatora.   W ramach tych zajęć uczestnicy będą rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz uczyć się odpowiedzialności i wrażliwości społecznej, satysfakcji z pracy, działań na rzecz innych, poznawać  alternatywne formy spędzania wolnego.

Kwota dofinansowania 11.600zł.

2/Edukacja, profilaktyka, zdrowie, realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Zadanie ma na celu  podniesienie świadomości społecznej i edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, a także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. Ponadto, w ramach zadania  osoby chore psychicznie  będą promowane i włączone w nurt życia społecznego, a także integrowane ze środowiskiem. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu zorganizowany zostanie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego oraz będą prowadzone zajęcia plastyczne i rękodzielnicze o różnorodnej tematyce. Prace wykonane na tych zajęciach będą zaprezentowane na wystawie artystycznej w dniu organizowanych w ramach projektu obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Zadanie realizowane w partnerstwie z Morąskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym  oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Kwota dofinansowania 1.500zł

3/  Zdrowy układ krążenia, realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej

Zadanie polega na przeprowadzeniu działań , których celem jest  zmniejszenie natężenia występowania objawów ryzyka chorób układu krążenia, takich jak otyłość, złe odżywianie, wysokie ciśnienie, mała aktywność wśród osób niepełnosprawnych z Gminy Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo.

Zostaną w tym celu przeprowadzone zajęcia edukacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych jak ich rodzin, warsztaty praktyczne ze zdrowego odżywiania, zajęcia aktywności ruchowej – sportowe, jazdy na rowerze, spacery, zajęcia na basenie.

Kwota dofinansowania 3.000zł