Z myślą o zdrowiu psychicznym

10 października,  przy wypełnionej po brzegi sali  konferencyjnej morąskiej ratusza, odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,  zorganizowana w partnerstwie przez:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu oraz Morąskie Stowarzyszenie pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym. W konferencji uczestniczyły przedstawiciele placówek wsparcia dziennego osób niepełnosprawnych, Ośrodków Pomocy Społecznej z Morąga i Małdyt, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół  Licealnych oraz  osoby niepełnosprawne i rodziny osób  z problemami psychicznymi.   Konferencję otworzył Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, który objął honorowy patronat nad obchodami.  W dalszej części odbyła się prelekcja Bernadety Jabłońskiej – specjalisty terapii psychoseksualnej, pedagoga, socjoterapeuty, terapeuty, która odniosła się do seksualności osób niepełnosprawnych. Kolejnym prelegentem była psycholog  J. Bandurska, która  mówiła o profilaktyce uzależnień w kontekście  zdrowia psychicznego. W przerwie między prelekcjami z programem artystycznym wystąpiły osoby niepełnosprawne z Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Imprezą towarzyszącą była wystawa prac  wykonanych przez osoby niepełnosprawne w ramach projektu  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: „Edukacja i promocja zdrowia publicznego – zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego”

Obchody realizowane są w ramach zadania realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu pt.: „Edukacja i promocja zdrowia publicznego – zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego”, które jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.