Młodzież lubi aktywność

„Aktywność to lubię” to projekt realizowany w okresie od kwietnia do grudnia br. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu. W trakcie ośmiu miesięcy realizacji projektu dwudziestu młodych ludzi z terenu Gminy Morąg wzięło udział w szeregu zaplanowanych działaniach  z zakresu animacji społecznej, wolontariatu oraz zajęciach tańca z ogniem.  Najciekawszy dla wszystkich był blok zajęć z aktywizacji społecznej, na który składały się    zajęcia  teoretyczne i praktyczne.

W trakcie szkoleń z animacji społecznej i wolontariatu młodzież poznawała podstawowe pojęcia z zakresu animacji, wolontariatu, uczyła się w jaki sposób planować akcje wolontariacie, jak pracować w zespole, jak się komunikować i mobilizować siebie i innych do działania. Zajęcia praktyczne, czyli animacje w terenie poprzedzane były ulubionymi  przez uczestników „nockami animacyjnymi”, podczas których podsumowywało się zrealizowane działania i planowano nowe. Ich efektem były realizowane przez młodzież akcje i wydarzenia lokalne. Uczestnicy projektu zorganizowali m.in. wojewódzki zlot wolontariuszy w Morągu, gościli wizytę studyjną młodzieży z działającego w Ornecie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, wzięli udział w dwóch zbiórkach żywności, przygotowali akcję „Nie bij mnie, kochaj mnie”, prowadzili zajęcia gry i zabawy podczas półkolonii, uruchomili punkt Maratonu pisania listów, przeprowadzili akcję „Mikołaj nie zapomina” oraz przygotowali osiem paczek pełnych ubrań, artykułów chemicznych i spożywczych oraz zabawek, którymi obdarowali potrzebującą rodzinę z terenu Gminy Małdyty. Wszystkie zrealizowane akcje planowane były pod czujnym okiem animatora.  Finalnym punktem projektu było zorganizowane w dniach 27-28 grudnia spotkanie animacyjne, do udziału w którym zaproszona została młodzież z ZHP Elbląg oraz morąskiego Domu dla Dzieci „Promyk”. Spotkanie to było okazją do podsumowania realizacji projektu i sprawdzenia zdobytej w trakcie jego trwania wiedzy w praktyce (do uczestników projektu należało zaplanowanie i przeprowadzenie całego spotkania).  Projekt wraz końcem miesiąca zakończy się ale tak jak mówi młodzież „nie ich miłość do życia właśnie w takiej aktywności” nie, więc już planują  kolejne projekty i działania.

Projekt „Aktywność to lubię” realizowano przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego