Zaproszenie do udziału w projekcie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu wraz z partnerem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie serdecznie zapraszają do udziału w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania 7.3 PO KL. Projekt „Wyjść z cienia” podejmuje działania na rzecz zmniejszenia zagrożenia wykluczenia społecznego kobiet wychowujących niepełnosprawne dziecko z Gmin: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo.

W ramach projektu odbędzie się:
1/ kurs komputerowy – 40 godzin
2/ zajęcia z psychologiem – 5 warsztatów
3/ kurs na prawo jazdy kat. B

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Zgłoś się!!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny:
• poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (pobrany uprzednio z biura projektu lub ze strony internetowej projektu www.tpdmorag.org.pl )
• złożyć wymagane dokumenty:
– ksero dowodu osobistego,
– formularz zgłoszeniowy,
– ksero orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
– zaświadczenie o korzystaniu z pomocy z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej,

listownie lub osobiście w biurze projektu: Morąg, Plac Jana Pawła II 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 lutego 2010r.

Potwierdzenie udziału w projekcie zostanie wysłane listownie do 24 lutego br.

Szczegółowych informacji udziela: Krystyna Sałak – koordynator projektu, tel. (089)7573927, e-mail: krystyna_salak@op.pl