Wernisaż wystawy „Morąg moje miasto”

Po raz ósmy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało wystawę pn.: „Morąg moje miasto”, na której prezentowane są prace powstałe w placówkach TPD: Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy,  w trakcie realizacji zadanie publicznego współfinansowanego z budżetu Gminy Morąg, pn.: „Cudze chwalicie, swego nieznacie”.  Wystawione prace promują walory architektoniczne Morąga i promują Morąg na wiele sposobów. Wystawę można oglądać do 6 grudnia.
Dziękujemy Uniwersytetowi Trzeciego Wieku za udostępnienie Galerii Ratuszowej do zorganizowanie wystawy.