„Wyjść z cienia”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie 01 lutego br. rozpoczęło realizację projektu pt. „Wyjść z cienia”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 – 31.07.2010.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 matek wychowujących dzieci niepełnosprawne z Gmin Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo.

Główne działania projektu:
1/ kurs komputerowy – 40 godzin
2/ zajęcia z psychologiem – 5 warsztatów
3/ kurs na prawo jazdy kat. B

Koordynator: Krystyna Sałak