W trosce o zdrowie psychiczne

Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zaburzeń psychicznych wskazują m.in., że w ciągu najbliższych 15 lat zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz jego placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej od wielu lat prowadzą działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Jednym z nich jest organizacja corocznego spotkania, którego celem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych. W tym roku spotkanie odbyło się 18 października w Morąskim Domu Kultury. W organizację jego włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Morąski Dom Kultury. Honorowy patronat objął burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski. Pomocą służyli także wolontariusze z Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Na program spotkania składały się prezentacje placówek działających na rzecz osób z problemami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, prelekcja Pana Tadeusza Kulawiaka nt Zdrowia psychicznego oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów SOSW w Szymanowie i przedstawienie teatralne pt. „Człowiek” w wykonaniu uczestników ŚDS i WTZ. W spotkaniu udział wzięli pracownicy i działacze placówek i instytucji oraz organizacji pozarządowych, podopieczni placówek TPD, SOSW i ich rodzice, wolontariusze, przedstawiciele samorządu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu TPD pt. „Promocja zdrowia psychicznego w powiecie ostródzkim”, które jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego