Kolejny projekt TPD otrzymał dofinansowanie

Projekt Towarzystwa pn.: „EDUKACJA I PROMOCJA ZDRWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE OSTRÓDZKIM”  został  dofiansowany przez ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Problemy ze zdrowiem psychicznym  dotykają  osoby w coraz młodszym wieku. Niemal 20 procent dzieci w wieku szkolnym ma zaburzenia psychiczne – alarmują lekarze, dlatego Towarzystwo od kilku lat prowadzi działania, których celem jest promocja zdrowia psychicznego.

Celem tegorocznego zadania jest zwrócenie uwagi na problemy osób zmagających się z chorobami psychicznymi oraz szeroko rozumiana edukacja i promocja zdrowia psychicznego.   Działania zaplanowane w projekcie: warsztaty teatralne, wydanie kalendarza z uczestnikami zadania oraz organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Kwota dofinansowania – 1.500zł. Termin realizacji zadania: 01.08.2017 – 31.10.2017r.