Bezpłatne szkolenie!

szkolenia

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Morąg prowadzi nabór uczestników szkolenia, którego celem  jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania  i osiągania celów projektowych związanych z zdobywaniem funduszy  na działalność  stowarzyszenia, sołectwa lub określony cel.  Szkolenie trwać będzie  5 dni, w tym  trzy dni w Morągu i dwa dni wyjazdowe (Hotel Anders  w Starych Jabłonkach  lub  Hotel Miłomłyn Zdrój). Pierwsze szkolenie odbędzie się  pod koniec sierpnia, pozostałe we wrześniu w terminach ustalonych z uczestnikami.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

1.       Wykształcenie co najwyżej średnie  lub wiek powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia);

2.       Zamieszkiwanie  na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,

3.  Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie – tel. 509876146,  mailowo: tpdmorag@wp.pl

Więcej informacji udziela Krystyna Sałak  tel. 509876146.