Dzień Zdrowia Psychicznego

17 października br.  odbyły się już po raz piąty obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowane przez nasze Towarzystwo. W Morąskim Domu Kultury uroczystość uświetniła obecność lokalnych władz, zaproszonych gości, występy przygotowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymanowie, Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Morągu. Tegoroczny dzień przebiegał pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o tym”.

Krótkie przemówienie pani prezes Krystyny Sałak najlepiej oddaje ideę tego dnia: „Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” Słowa Leonardo da Vinci można uczynić mottem kolejnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, w tym roku obchodzonego pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o tym”. Jak to zrobić? Bez wątpienia to pytanie spędza z oczu sen niejednemu psychologowi, psychiatrze, terapeucie, lekarzowi, wszystkim, którzy starają się pomóc chorym na depresję. Jak zachować radosny umysł, kiedy depresja „nie mówi”, ale milczy. Milcząc, tworzy bariery, buduje mury. Mury tworzą zamknięcie, izolują od innych, wywołują poczucie osamotnienia. Alienacja rodzi poczucie niezrozumienia i niemożność nawiązania relacji. A to właśnie jest klucz do wszystkiego, także do zrozumienia, kim jest ten, który cierpi w samotności, jest chory, ma depresję. Dlatego spotykamy się dziś, razem, wspólnie. By być, by próbować przez relację odrzucić samotność i niezrozumienie, zburzyć mury, przerwać milczenie. Porozmawiać.”

Obchody zostały zorganizowane w ramach zadania: „Edukacja i promocja zdrowia psychicznego w powiecie ostródzkim”, które jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.