Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr.1/2018 z dnia 12.01.2018r.

Informujemy o wynikach zapytania ofertowego nr.1/2018 z dnia 12.01.2018r. na dostawę 1 (jednego), fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

W dniu 1 luty 2108r. o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg, reprezentowana przez komisję w składzie:

Krystyna Sałak- przewodnicząca

Renata Łoboda- członek

Adriana Sałak – członek

dokonano analizy wszystkich nadesłanych zapytań ofertowych dotyczących dostawy 1 (jednego), fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

Po dokonaniu analizy Komisja stwierdziła ważność wszystkich nadesłanych ofert. Kryterium wyboru ofert stanowiła 100% cena.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

dostawa 1 (jednego), fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

Zapytanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.tpdmorag.org.pl . Termin składania ofert rozpoczął się w dniu 12.01.2018r. a zakończył – zgodnie z treścią zapytania ofertowego – 31.01.2018r.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

Zamawiający przewidział następujący sposób składania ofert:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg

– listownie na adres zamawiającego: ul. Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg

– w formie elektronicznej na adres: tpdmorag@wp.pl

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty przesłane drogą elektroniczną.

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT:

 

L.p. Nazwa firmy Proponowana cena (netto)
1. GBG „GOŁĘBIEWSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 141

106.600
2. „MIBP” Spółka z o.o. 

10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 41”c”

106.500
3. Bemo Motors 

ul. Opłotki 19, Poznań

97,800

 

W przeprowadzonym postępowaniu, zgodnie z kryterium cena, jako najkorzystniejszą wybrano:

Bemo Motors

ul. Opłotki 19, Poznań

protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego