Oferta pracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby zainteresowane pracą na stanowisku:
Instruktor Terapii Zajęciowej/Terapeuta Zajęciowy pracowni stolarskiej
Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu, ul. Wróblewskiego 15b/1
Zakres obowiązków:
• prowadzenie zajęć terapeutycznych z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej
• samodzielne opracowywanie planów terapii
• współtworzenie indywidualnych programów rehabilitacji
• stałą współpracę z zespołem terapeutycznym – Radą Programową WTZ
• motywowanie i rozwój uczestników zajęć
Poszukujemy specjalistów, którzy:
• posiadają wykształcenie minimum średnie + kurs terapii zajęciowej/Studium Terapii Zajęciowej lub wyższe pedagogika specjalna,
• mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami niepełnosprawnymi
• posiadają uzdolnienia i/lub umiejętności pozwalające na organizowanie i prowadzenie zajęć w pracowni stolarskiej
Celem rekrutacji jest wyłonienie terapeutów, którzy:
• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi
• pracują procesowo z myślą o celu
• potrafią angażować uczestników poprzez: proponowanie ciekawych zajęć,
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
• są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
Wybranym terapeutom oferujemy:
• pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji
• umowę o pracę
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego.
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
Stosowanie do art. 6 pkt.1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Plac Jana Pawła II 1, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Bliższych informacji udziela kierownik WTZ Krystyna Sałak – tel. 509876146