W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku  z dnia 10.07.2019r.  na wybór dostawcy usługi w zakresie szkoleń zawodowych informujemy, że wpłynęły trzy oferty: 

  1. Hogwart Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe  w Elblagu – oferta na całość zadania
  2. Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „Grom” z Nowego Sącza
  3. Centrum Edukacji ZDZ w Ostródzie

Wszystkie oferty  spełniają wymogi formalne i merytoryczne, jednak pierwsza i druga cenowo przewyższa zaplanowane środki w budżecie projektu.  Trzecia oferta  spełnia wszystkie wymogi i  cenowo mieści się w zaplanowanym budżecie tym  samym wygrała realizację zadania.