Warsztaty na temat wolontariatu

24 sierpnia odbyło się szkolenie na temat wolontariatu, zrealizowane w ramach projektu „Gotowi na zmiany”. W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzali wiedzę z zakresu wolontariatu, prac wolontarystycznych i korzyści wynikających z bycia aktywnym wolontariuszem.  W szkoleniu udział wzięło 15 uczestników projektu.