Staże

Każdy człowiek ma prawo do pracy, prawa tego nie można odmówić także osobom z niepełnosprawnościami. Od 1 września 15 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej korzysta z tego prawa i odbywa trzymiesięczne staże, by zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić się w roli pracownika. Staże odbywają się w ramach projektu TPD „Gotowi na zmiany”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego.