Informacja o wyborze oferty na usługi transportowe w ramach zadania „Wycieczka na ziemię Lubuską z wypadem do Drezna”

 

1. Przewozy Autokarowe LIPNICKI

2. EGA-TUR  Ewa Amilinowicz

Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną:  EGA-TUR Ewa Amilinowicz i tym samym oferta ta wygrała realizację zadania.