Rekrutacja do projektu „Z myślą o przyszłości”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu  serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Z myślą o przyszłości” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  podniesienie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020, aktywności społecznej i kompleksowe wsparcie psychologiczne oraz egzystencjalne 30 osób (18K, 12M), mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich sytuacji emocjonalnej, przygotowanie do świadomego, samodzielnego życia

Dla kogo jest projekt?

Projekt adresujemy do osób spełniających poniższe kryteria:

  • obszar zamieszkania: Gmina Morąg dla 1UP, dla 2UP woj. warmińsko-mazurskie i przebywanie dziecka w DD
  • wiek: 1UP – 14-17(pesel), 2UP-30-60(pesel)
  • zagrożenie wykluczeniem społecznym z przynajmniej 1 powodu,
  • wyrażenie woli i oświadczenie uczestnictwa w projekcie (złożenie formularza),

Pierwszeństwa:

  • stopień motywacji (oceniany na podstawie formularza i rozmowy rekrutacyjnej (0-10 pkt.);
  • znaczny , umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności (odpowiednio 3, 2 lub 1 pkt.),
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (po 1 pkt za każdy powód, informacja MOPS, PUP, OPS/orzeczenie/zaświadczenie) – korzystanie ze świadczeń

OPS, wielodzietność, bezrobocie, bezdomność, korzystanie z PO PŻ, niesamodzielność, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, osoby z MOW, będące/opuszczające pieczę zastępczą, osoby, rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych–1 pkt. i in.

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i wypełnij dokumenty rekrutacyjne. Czekamy na ciebie ! Wypełnione dokumenty należy złożyć w biurze projektu Plac Jana Pawła II 1; 14-300 Morąg (czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) do 28  lutego  br.

Załączniki:

  1. regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. formularz rekrutacyjny z załącznikami