Gotowi na zmiany

Gotowi na zmiany są uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy biorący udział w szkoleniach, warsztatach i kursach w ramach których, podnoszą umiejętności i kwalifikacje społeczno-zawodowe. W sierpniu uczestniczyli w kursach, po których najbardziej zmotywowana ósemka odbedzie trzymiesięczny staż zgodnie z profilem kursu. Zajęcia odbywają się w ramach projektu TPD „Gotowi na zmiany 2”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej .