Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na ADAPATACJI CZĘŚCI GOSPODARCZEJ BUDYNKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY mieszczący się w Łukcie, ul.Mazurska 16b.

Nr. postępowania 1/TPD/2020

  1. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:
  2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać do końca 2020roku w pełnym zakresie roboty budowlane takie jak: polegające na przebudowie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, ppoż. (hydranty i urządzenia zabezpieczające), instalacji co,  podziale pomieszczeń na pomieszczenia pracowni i inne  pomieszczenia (m.in. sala rehabilitacyjna, doświadczania świata, toalety, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie gospodarcze), wstawienie stolarski drzwiowej, okiennej,  położenie posadzek, założenie sufitów podwieszanych,  pomalowanie pomieszczeń; prace budowlano montażowe w wyremontowanej części obiektu:  przedzielenie   2 pomieszczeń  i wydzielenie  z nich biura kierownika, gabinetu psychologa, sali wyciszeń, korytarza; ocieplenie budynku, wykonanie elewacji,  naprawa i ocieplenie dachu.
  3. Szczegóły zamówienia w załącznikach.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

1.formularz oferty

2.oświdczenie o grupie kapitałowej

3.oświadczenie o wykluczeniu

4.wzór umowy

5.wykaz usług

6.dokumentacja budowlana