Aktualności
Uwaga jest praca!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Moragu zatrudni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie pracownika na stanowisku terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej.

Wymagania:

– wykształcenie policealne o kierunku terapia zajęciowa lub wykształcenie wyższe o kierunku: terapia zajęciowa, pedagogika, pedagogika specjalna, lub oligofrenopedagogika.Wymagania konieczne:

1. Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

4. Nieposzlakowana opinia.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy – 1 etat, zatrudnieni na umowę o prace czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

2. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie oraz wyjścia i wyjazdy na wycieczki.

4. Praca w systemie jednozmianowym, 40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym programem i planem pracy, m.in. w pracowni kulinarnej, terapii zajęciowej, aktywności ruchowej.

2. Opieka nad uczestnikami podczas transportu.

3. Dbanie o higienę osobista uczestników.

4. Karmienie uczestnika o ile stan zdrowia wymaga tej czynności.

5. Dbanie o czystość i estetyczny wygląd stanowiska pracy .

6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników.

7. Inne czynności wynikające z potrzeb i na zalecenie kierownika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem na adres: sdslukta.tpd@gmail.com lub w formie papierowej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie, ul. Mazurska 16b.

Krystyna Sałak