Aktualności
Asystent osobisty osoby z niepełnosparwnoscią

Asystent osobisty dla osoby z niepelnosprawnościami jest ważną pomocą w życiu codziennym ponieważ pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu zatrudnia prawie dwudziestu asystentów, którzy pomagają dorosłym osobom z niepełnosprawnościami i dzieciom do lat 16, z gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo, pokonywać problemy, z którymi na co dzień, osoby te nie mogą sobie poradzić. Co robią Asystenci? Pomagają np. wyjść do sklepu, kina, szkoły, lekarza, na spacer, załatwić sprawę w urzędzie, pójść do świątyni i w wykonywaniu innych czynności życia codziennego. Zadanie to TPD realizuje w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.Na zadjęciu Pani Małgosia z asystentką Panią Kasią podczas spaceru.

Krystyna Sałak