Aktualności
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BUS/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BUS/2021 – dotyczy dostawy samochodu osobowego typu mikrobus – dziewięcioosobowego (8 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

Zapytanie ofertowe  nr 01/BUS/2021

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

Zakup i dostawa 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem do przewozu wózka inwalidzkiego

Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg,

Regon 51957285  NIP 7411884808

KRS 0000172231

Tel./fax 897576360

http://tpdmorag.org.pl,  e-mailtpdmorag@wp.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim).

Kod CPV: 34110000-1

Terminy:

Ofertę należy złożyć do dnia 22 grudnia 2021r. do godz. 1000 

…………………………………………..                                                    Morąg, 10.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BUS/2021

„Zakup i dostawa 9-osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z jednym miejscem do przewozu wózka inwalidzkiego”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła Ii 1, 14-300 Morąg

NIP 7411884808, REGON 51957285, KRS 0000172231

 • Tryb udzielania zamówienia:

          Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1843 z póź. zmianami). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 30 000euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych niniejszym zapytaniem ofertowym.

 • Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków PFRON w ramach Programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami- obszar D”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34110000-1- samochody osobowe

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym dla 1 osoby na wózku inwalidzkim).
 • Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwo należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.
 • Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującemu na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, świadectwo homologacji pojazdu) zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.
 • Charakterystyka techniczna
 • Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta (rok produkcji 2021lub 2022), którego co najmniej jedna stacja obsługi znajduje się w odległości nie większej niż 50km od miejscowości Morąg.
 • Silnik

– silnik wysokoprężny diesel z turboładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 140KM i pojemności nie mniejszej niż 1 900cm3 i nie większej niż 2 300cm3.

– moment obrotowy nie mniej niż 340Nm

– silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 6.

 • Układ napędowy

– Skrzynia biegów manualna przynajmniej 6-cio biegowa (5biegów przód+bieg wsteczny),

Układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej,

– napęd na przednie koła.

 • Nadwozie

– 9-cio miejscowe z homologacją osobową, fotel kierownicy z regulacją położenia i nachylenia oparcia, siedzenia w II i III rzędzie łatwo demontowane

– siedzenie prawe w II rzędzie przesuwane lub składane,

– wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

– tapicerka w kolorze ciemnym

– podsufitka dachu tapicerowana na całej długości kabiny  ściany boczne wykonane z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości,

– nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, szyby przednie, boczne opuszczane elektrycznie,

– przednia szyba podgrzewana,

– lusterko sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie,

– automatyczne wycieczki szyby przedniej,

– szyby w części tylnej pojazdu przyciemnione fabrycznie,

– okna uchylne w  drugim rzędzie z prawej i lewej strony

– drzwi boczne przesuwane z prawej strony,

– drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod katem 1800 , okno z ogrzewaniem i  ogrzewaną oraz wycieraczką,

– kolor nadwozia ciemno-szary, grafitowy (lakier metalizowany)

 – podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu,

– klimatyzacja i ogrzewanie z nawiewem oraz podziałem na przód i tył samochodu

– oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowione w podsufitce,

– radio fabryczne z wyświetlaczem dotykowym, Bluetooth oraz portem USB plus min. Cztery głośniki,

– Komputer pokładowy

-autoalarm montowany fabrycznie lub montowany w autoryzowanym serwisie

 • Oznakowanie pojazdu

Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych

 • Wymiary samochodu

Typ nadwozia kombi o następujących parametrach:

– długość pojazdu min. 5300mm

– rozstaw osi min. 3 200mm

– szerokość bez lusterek bocznych min. 1900 mm

– wysokość min. 1800 od poziomu ziemi

– zbiornik paliwa min 70 litrów

 • Bezpieczeństwo

– poduszki bezpieczeństwa czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera

–  kolumna kierownicy z  regulacją,

– komplet pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na 1 wózku inwalidzkim,

– hamulce tarczowe na wszystkie koła,

– system zabezpieczający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania,

– układ ułatwiający ruszanie pod górę,

– elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

– światła przeciwmgielne przednie i tylne,

– światła do jazdy dziennej LED, kierunkowskazy boczne, trzecie światło stop,

– przednie reflektory halogenowe

– immobiliser,

– centralny zamek sterowany pilotem

 • Wyposażenie dodatkowe

– tempomat

–  kierownica pokryta skórą,

– uchwyty wejściowe wspomagające wsiadanie przy drzwiach przesuwanych,

– Zaczep holowniczy z przodu i tyłu,

– Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową,

– zderzak przedni w kolorze nadwozia,

– gaśnica samochodowa wraz z atestem,

–  trójkąt ostrzegawczy,

– instrukcja obsługi w języku polskim,

– czujnik parkowania  tył montowany fabrycznie,

– pojazd na felgach stalowych min. 16 cali i oponach letnich

 1. Opis zabudowy specjalnej

– atestowane mocowanie do 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze), pasy mocujące wózek, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku, wózek montowany zamiennie z siedzeniami z trzeciego rzędu,

– przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich,

– oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”

– ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe, w technologii led

 • Wymagania dotyczące dostawy samochoduwykonawca dostarcza samochód  na swój koszt do siedziby Zamawiającego, gdzie zostanie on protokolarnie odebrany przez Zamawiającego.
 • Warunki gwarancji i serwisu
 • gwarancja

Na zakupiony samochód zamawiający wymaga udzielenia nastepujących gwarancji:

–  minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy

– minimum 12 lat na perforację nadwozia – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy

– minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą – bez limitu kilometrów licząć od dnia dosatwy

 • serwis

Wykonawca będzie zobowiązany do:

– wykonania obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

– dokonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w minimum jednej stacji serwisowej oddalonej od siedziby Zamawiającego w  granicach 50km, a określonej w wykazie stacji serwisowych – Załacznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

 • Odbiór samochodu

– wykonawca dostarczy do odbioru zakupiony samochód do siedziby Zamawiającego – z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy

– w trakcie odbioru samochodu Wykonawca obowiązany jest  do dostarczenia karty gwarancyjnej lub innego dokumentu stanowiącego dowód udzielania gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji, dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania samochodu, książkę obsługi pojazdu.

Informacja o podwykonawcach

 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty (wzór Formularza oferty stanowi załącznik Ne 1 do niniejszej specyfikacji).
 2. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zakres robót realizowany przez  podwykonawców.
 • Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 7 miesięcy  od dnia podpisania umowy.

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nastepujące warunki:

– Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

– Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – tzn. Wykonwaca musi wykazać, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonała co najmniej dwie dostawy o podobnym zakresie i wartości co przedmiot zamówienia.

– Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca musi wykazać, że co najmniej jedną stację obsługi dla oferowanego samochodu znajduje się w odległości nie większej niż 50km od miejscowości Morąg.

– Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w zapytaniu ofertowym) dołączonych do oferty. Nie spełnienie chociażby jednego  z warunków, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błedy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo tych złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Założone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny  potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

 • Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć w formie pisemnej następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego),
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert.
 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dla wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorów (załacznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
 4. Wykaz stacji serwisowych (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego).
 5. Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) – w przypadku, gdy  upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
 6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
 7. Podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 6).

Wykonawcy wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja odbywała się będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w taki sposób, aby przy łącznej ich ocenie warunki te zostały spełnione (istotnym jest aby co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia złożył dokumenty potwierdzające spełnienie  tych warunków).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

 • Informacja o sposobie porozumiewania się w wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  oraz wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami droga elektroniczną.
 • Oferta musi być złożona w formie pisemnej – papierowej.
 • Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie na adres zamawiającego. Zapis pkt. 1 stosuje się odpowiednio.
 • Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na założone zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe.
 • W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom udostępniając ją także na stronie internetowej, na której dostępne jest zapytanie.
 • Osoba ze strony Zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Krystyna Sałak – prezes, Tel. 509876146, e-mail: tpdmorag@wp.pl

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla wykonawców wiążące!

 • Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez wykonawców.

 1. Termin związania ofertą
 2. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 1.  Opis sposobu składania ofert.
 2. Wymagania podstawowe:
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
 5. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 6. Oferta, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnika wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (czytelny podpis/ podpisy lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy).
 7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę – do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię stosownego pełnomocnictwa.
 8. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania).
 9. W przypadku składania ofert przez Konsorcjum wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty w miejscu na nazwę i adres wykonawcy należy wpisać dane wykonawców tworzących konsorcjum, a nie firmę i adres pełnomocnika.
 10. Wskazane jest sporządzenie dokumentów według wzorów załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Forma oferty:
 13. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
 14. Wypełnienie dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty  może być dokonane ręcznie, maszynowo lub komputerowo.
 15. Całość oferty powinna być złozona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe dekompletowanie (zszyta, oprawiona).
 16. Wskazane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty.
 17. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści muszą być czytelnie podpisane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
 18. Wszelkie dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  Wszystkie dokumenty podpisywane w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu. Na kopii należy przystawić pieczątkę lub dokonać zapisu „za zgodność z oryginałem” obok czytelny podpis lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania. Dokumenty dwustronne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na obu zapisanych stronach, a wielostronne na każdej z zapisanych stron kopii.
 19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 20. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagane przez zamawiającego w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
 3. Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie  potwierdzona) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty  nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
 4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1

14-300 Morąg

nie później niż do 22 grudnia 2021r.  do godz. 10:00 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem:

„oferta na dostawę samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby TPD w Morągu”.

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

 1. Opis sposobu obliczania ceny.
 2. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) według zasad określonych w sposobie wypełniania tego formularza.
 3. Cena oferty jest ceną za realizację całego zamówienia opisanego w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego.
 4. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek VAT od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
 5. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
 6. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia by la ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. Działań w celu jej określenia.
 7. Zamawiający poprawi w  ofercie:
 8. Oczywiste omyłki pisarskie;
 9. Oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 10. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (o fakcie tym zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona).
 11. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. z podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1106).
 12. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT.
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  oraz  sposobu oceny ofert.
 2. Cena 100%

Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C=100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie  proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.

               Cena najtańszej oferty

C= ……………………………………………………………………… X 100 pkt

                Cena oferty badanej

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą oceną Zamawiający zaprosi tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 1.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany przez zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego  umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w jego ofercie w oparciu o wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 1.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
 2. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
 4. W razie nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty  nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę.
 6. Do zawarcia umowy wybrany wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 99 i dalszych Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.
 7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą pod warunkiem konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne dla zamawiającego , a w szczególności:
 8. Jeżeli zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia i zmianą terminów jego realizacji.
 9. Jeżeli wystąpiła konieczność dokonania zamówień dodatkowych nie ujętych w Zapytaniu Ofertowym, a koniecznych dla właściwego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
 10. Jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od zamawiającego skutkujące zmianą sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia.
 11. Na skutek działania siły wyższej zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.
 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza skąpania ofert częściowych.

 1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną z wykonawcami. Zapytanie ofertowe, odpowiedź na ewentualne pytania oraz informacje  o wyborze oferty będą publikowane na stronie internetowej:

Adres poczty elektronicznej:  tpdmorag@wp.pl

 • Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą by ć prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

 • Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla wykonawców biorących w nim  udział.

 •  Załączniki do Zapytania Ofertowego.

Nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Nr 5 – wykaz stacji serwisowych

Nr 6 informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zatwierdził:  Krystyna Sałak – prezes

Krystyna Sałak