Przekaż 1%

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Morągu  posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie i jest wpisana  pod numerem KRS 0000172231

Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1 % należnego podatku na konto TPD.

Jak przekazać 1% podatku dla TPD?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Morągu), której chcemy przekazać 1%.

Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego i które mają prawo otrzymywać 1%.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto TPD przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie

W imieniu naszych podopiecznych i swoim za wszystko gorąco dziękujemy!