Zespół

Zarząd:

Krystyna Sałak – prezes

Urszula Mironowicz – wiceprezes

Wiesława Sawicka – skarbnik

Adriana Sałak – sekretarz

Alicja Węgrzyn – członek

 

Komisja rewizyjna:

Grażyna Winnicka – przewodniczaca

Iwona Jóźwiak – członek

Grażyna Olszewska – członek