Jednostki organizacyjne

– Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu

– Filia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małdytach

– Środowiskowy dom Samopomocy w Morągu

– Świetlica Środowiskowa

– Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

– Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy

– Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Łukcie

– Koło Dzieci Specjalnej Troski w Morągu

– Koło Przyjaciół Dzieci w Łukcie

– Koło Przyjaciół Dzieci  w Dobrocinku