Jednostki organizacyjne

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu

- Filia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małdytach

- Środowiskowy dom Samopomocy w Morągu

- Świetlica Środowiskowa

- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

- Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy

- Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Łukcie

- Koło Dzieci Specjalnej Troski w Morągu

- Koło Przyjaciół Dzieci w Łukcie

- Koło Przyjaciół Dzieci  w Dobrocinku