Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy

O Nas

Ośrodek  Edukacyjno – Szkoleniowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu, swoją działalność rozpoczął 23 września 2014r. uzyskując wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, o numerze nr 2.28/00073/2014. W trakcie ponad 20 letniego funkcjonowania TPD w Morągu, udało nam się stworzyć zespół ludzi, ekspertów w różnych dziedzinach,  związanych m.in.  z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą oraz ich otoczeniem, animacją społeczną, ekonomią społeczną  a także rękodziełem.  Zespół ten był przez nas regularnie szkolony, a obecnie stanowi kadrę naszego  Ośrodka Edukacyjno- Szkoleniowego. Współpracujemy także z  ekspertami-praktykami zewnętrznymi posiadającymi wysokie kompetencje w poszczególnych obszarach naszej działalności. Głównymi działaniami Ośrodka  jest organizacja szkoleń oraz warsztatów dla ludzi chcących podnieść swoją wiedzę oraz kwalifikację zawodowe i społeczne. Oferta nasza została przygotowana na podstawie diagnozy sytuacji i potrzeb organizacji pozarządowych  w województwie oraz prowadzonych przez nich placówek a także społeczno- ekonomicznej sytuacji mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego. Zatrudniani przez nas eksperci/ trenerzy posiadają niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Szkolenia i warsztaty prowadzone są na podstawie szczegółowo przez nas opisanych i ostandaryzowanych materiałów i konspektów.

Ośrodek  organizuje szkolenia/ warsztaty w ramach działalności odpłatnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy w Morągu, dzięki czemu oferujemy konkurencyjne ceny przy ich wysokiej jakości i skuteczności.

Więcej informacji na temat Ośrodka Edukacyjno – Szkoleniowego udziela kierownik – Krystyna Sałak: email: tpdmorag@wp.pl , te. 509876146

 


Plan szkoleń 2017

Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu
zaprasza na warsztaty i szkolenia:

1/

Seksualność osób niepełnosprawnych .

TERMIN: 24.04.2017 (poniedziałek) i  21.09.2017 (poniedziałek)

GODZINA: 8:00 – 14:00

LOKALIZACJA: Świetlica TPD, ulica Szkolna 12, Morąg

KOSZT: 50 zł osoby

*** cena obejmuje: udział w szkoleniu, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY: Bernadetta Jabłońska- konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, specjalista edukacji i terapii psychoseksualnej, socjoterapeuta, biegła Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie przestępstw seksualnych.

ZAKOŃCZENIE: certyfikat zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY: terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi

CEL SZKOLENIA: rozwijanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, radzenia sobie z problemami ich seksualności.

PROGRAM SZKOLENIA: specyfika zachowań seksualnych osób w różnym stopniu upośledzonych, przemoc seksualna – zachowania pedofilne, oznaki i symptomy wykorzystywania seksualnego dziecka /osoby niepełnosprawnej oraz zadań dla terapeutów po ujawnieniu wykorzystywania seksualnego.

ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.tpdmorag.org.pl ( formularz zgłoszeniowy)
• e-mail: tpdmorag@wp.pl
• tel. 509876146

 

2/

WARSZTATY WIKLINA PAPIEROWA

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa, Morąg, ul. Szkolna 12 (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy)

Data szkolenia: 27.04.2017 r.

Trener prowadzący szkolenie: Sylwia Czaplińska

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie ma charakter otwarty udział w nim może wziąć każda chętna osoba (związana z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osoby prywatne)

Wiklina papierowa to nowa technika rękodzieła artystycznego, prosta i tania a jednocześnie efektowna, polegająca na wykonywaniu ozdób, dekoracji, koszyków itd. ze skręcanych rurek papieru – na przykład gazetowego. Papierowa wiklina jest ciekawą formą kreatywnego recyklingu. Wykorzystując ogólnie dostępny materiał (makulatura) stworzyć można oryginalne i niezwykle trwałe formy.

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Ø podstawy przygotowywania papierowej wikliny,
 • techniki wyplatania i wykańczania wyrobów,

Informacje dodatkowe: zapewniamy wszystkie materiały i produkty do wykonania prac, wykonane prace uczestnik zabiera ze sobą.

Warsztat rozpocznie się 27.04.2017r. (czwartek) o godzinie 09:00 i potrwa do godziny 16:00 (w sumie 6 godziny). W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.

3/

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa, Morąg, Plac Jana Pawła II 1

Data szkolenia: 17.05.2017 r.

Trener prowadzący szkolenie: Adriana Sałak

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie ma charakter otwarty udział w nim może wziąć każda chętna osoba (związana z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osoby prywatne)

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Ø dowiedzą się co to jest skuteczna komunikacja
 • Ø dowiedzą się w jaki sposób mówić aby inni słuchali i rozumieli
 • Ø jakie są metody i narzędzia ułatwiające stosowanie skutecznej komunikacji
 • Ø wezmą udział w zadaniach i ćwiczeniach praktycznych dzięki, którym zweryfikują zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę

Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi,  dla każdego uczestnika zapewniamy  materiały

szkoleniowe.

Szkolenie rozpocznie się 17.05.2017r. (środa) o godzinie 09:00 i potrwa do godziny 16:00 (w sumie 6 godziny). W trakcie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka) oraz catering.

Ramowy program szkolenia umieszczony jest na stronie www.tpdmorag.org.pl w zakładce Ośrodka Edukacyjno – Szkoleniowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.

4/

MOBILIZOWANIE SIEBIE I INNYCH DO DZIAŁANIA

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa, Morąg, Plac Jana Pawła II 1

Data szkolenia: 25.05.2017 r.

Trener prowadzący szkolenie: Adriana Sałak

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie ma charakter otwarty udział w nim może wziąć każda chętna osoba (związana z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osoby prywatne)

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Ø dowiedzą się co wpływa na naszą i innych motywację
 • Ø poznają skuteczne metody i narzędzia do mobilizowania ludzi
 • Ø dowiedzą się jak motywować by nie manipulować
 • Ø wezmą udział w zadaniach i ćwiczeniach praktycznych dzięki, którym zweryfikują zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę

Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi,  dla każdego uczestnika zapewniamy  materiały

szkoleniowe.

Szkolenie rozpocznie się 25.05.2017r. (czwartek) o godzinie 09:00 i potrwa do godziny 16:00 (w sumie 6 godziny). W trakcie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka) oraz catering.

Ramowy program szkolenia umieszczony jest na stronie www.tpdmorag.org.pl w zakładce Ośrodka Edukacyjno – Szkoleniowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.

5/

DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa, Morąg, Plac Jana Pawła II 1

Data szkolenia: 05.06.2017 r.

Trener prowadzący szkolenie: Adriana Sałak

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie ma charakter otwarty udział w nim może wziąć każda chętna osoba (związana z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osoby prywatne)

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Ø dowiedzą się w jaki sposób skutecznie diagnozować środowiska lokalne
 • Ø poznają narzędzia i metody diagnozy
 • Ø poznają dobre praktyki związane z przygotowanie dobrej diagnozy
 • Ø wezmą udział w zadaniach i ćwiczeniach praktycznych dzięki, którym zweryfikują zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę w praktyce

Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi,  dla każdego uczestnika zapewniamy  materiały szkoleniowe. 

 

 

 

Szkolenie rozpocznie się 05.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 i potrwa do godziny 16:00 (w sumie 6 godziny). W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Ramowy program szkolenia umieszczony jest na stronie www.tpdmorag.org.pl w zakładce Ośrodka  Edukacyjno – Szkoleniowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.

6/

TWORZENIE I REALIZACJA PROJEKTÓW ANIMACYJNYCH

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa, Morąg, Plac Jana Pawła II 1

Data szkolenia: 26.06.2017 r.

Trener prowadzący szkolenie: Adriana Sałak

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie ma charakter otwarty udział w nim może wziąć każda chętna osoba (związana z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osoby prywatne)

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Ø jak skutecznie zaplanować projekt animacyjny
 • Ø na czym polega tworzenie projektów
 • Ø poznają dobre praktyki związane z przygotowanie i realizacją projektów animacyjnych
 • Ø wezmą udział w zadaniach i ćwiczeniach praktycznych dzięki, którym zweryfikują zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę w praktyce

Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi,  dla każdego uczestnika zapewniamy  materiały szkoleniowe. 

 

 

 

Szkolenie rozpocznie się 26.06.2017r. (poniedziałek ) o godzinie 09:00 i potrwa do godziny 16:00 (w sumie 6 godziny). W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Ramowy program szkolenia umieszczony jest na stronie www.tpdmorag.org.pl w zakładce Ośrodka  Edukacyjno – Szkoleniowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.