Aktualności
Asystent osobisty to dla osoby niepełnosprawnej  pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw, wsparcie w funkcjonowaniu w relacjach międzyludzkich, wzmocnienie samodzielności oraz postaw interpersonalnych. Program : „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” ma za zadanie efektywnie ograniczać skutki niepełnosprawności oraz stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania różnych aktywności życiowych. Ma przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych i niwelować wykluczenie społeczne.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu zatrudnia 20 asystentów osobistych, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym- dorosłym i dzieciom do lat 16 z Gmin: Morąg, Małdyty, Łuktai Miłakowo pokonywać trudności, z którymi borykają się na co dzień. Asystenci pomagają w zrobieniu zakupów, wyjściu do kina, szkoły, lekarza, na spacer, załatwianiu różnych  spraw oraz wykonywaniu czynności, z którymi osoba niepełnosprawna może mieć kłopot. Umożliwiają też osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizuje zadanie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”-  edycja 2022. [...]
Aktualności
Życzenia Świąteczne !
Aktualności
Solidarni z Ukrainą
Trwa wojna na Ukrainie. Jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić, że w XXI wieku może dojść do napaści zbrojnej jednego państwa na drugie. A jednak … Jesteśmy świadkami inwazji Rosji na demokratyczną Ukrainę. Trwa niewyobrażalne cierpienie tysięcy niewinnych ludzi, w tym dzieci. Na nas ciąży obowiązek pomocy ofiarom tej wojny. TPD włącza się w pomoc dla Ukrainy organizujac zbiórki wśród członków, pracowników, podopiecznych, ich rodziców i opiekunów, przyjaciół. Codziennie w godzinach pracy placówek lub kierowcom na trasie przejazdu naszych busów można przekazać dary dla Ukrainy. Czekamy na środki opatrunkowe, higieniczne, [...]
Aktualności
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami- edycja 2022
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu kolejny rok realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, który jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych z gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo i Łukta poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia, zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. Z roku na rok przybywa osób niepełnosprawnych, którzy decydują się na udział w Programie, ponieważ brakuje im towarzystwa, uwagi i wsparcia. Głównym  celem  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- [...]
Aktualności
1% dla TPD w Morągu
Status organizacji pożytku publicznego został nadany TPD w Morągu 3 września 2003 r. ( KRS 0000172231). Od tego czasu co roku zbieramy środki przekazywane w ramach 1% odpisu od podatku. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Państwa otwartość i chęć wspierania naszych działań. Co zrobić, by przekazać nam swój 1%?W formularzu PIT należy wpisać w odpowiednie rubryki numer KRS TPD w Morągu 0000172231 oraz obliczoną kwotę, a następnie złożyć zeznanie podatkowe w terminie, tj. do 30 kwietnia. I już! Urząd Skarbowy zajmie się resztą i przekaże na nasze konto darowane środki.Co więcej?Jeśli [...]
© 2020  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Morągu- Wszystkie prawa zastrzeżone