Aktualności
Zaproszenie na obchody Dnia Godności osóbz Niepełnosparwnością Intelektualną
5 maja – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny, przyjaciół i znajomych na uroczyste obchody, które rozpoczną się o godzinie 10:00 uroczystą Mszą Świętą w Parafii rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Morągu. Po Mszy świętej zapraszamy na piknik, który odbędzie się na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu (ul. Wróblewskiego 15b/1)
Aktualności
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu od maja 2022 rozpoczyna realizację Projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzącychz Funduszu Solidarnościowego  Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniuw życiu społecznym, a w szczególności: • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia [...]
Aktualności
„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
Od maja 2022 r. rozpoczynamy Projekt „Opieka wytchnieniowa“ edycja – 2022. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu po raz kolejny przystąpiło do realizacji Programu „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób zamieszkałych w Gminach: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniemo niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki [...]
Aktualności
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent osobisty to dla osoby niepełnosprawnej  pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw, wsparcie w funkcjonowaniu w relacjach międzyludzkich, wzmocnienie samodzielności oraz postaw interpersonalnych. Program : „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” ma za zadanie efektywnie ograniczać skutki niepełnosprawności oraz stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania różnych aktywności życiowych. Ma przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych i niwelować wykluczenie społeczne.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu zatrudnia 20 asystentów osobistych, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym- dorosłym i dzieciom do lat 16 z Gmin: Morąg, Małdyty, Łuktai Miłakowo pokonywać trudności, z którymi borykają się na co dzień. Asystenci [...]
Aktualności
Życzenia Świąteczne !
© 2020  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Morągu- Wszystkie prawa zastrzeżone