Aktualności
Uwaga jest praca!
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Moragu zatrudni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie pracownika na stanowisku terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej. Wymagania: – wykształcenie policealne o kierunku terapia zajęciowa lub wykształcenie wyższe o kierunku: terapia zajęciowa, pedagogika, pedagogika specjalna, lub oligofrenopedagogika.Wymagania konieczne: 1. Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku. 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. 4. Nieposzlakowana opinia. Warunki zatrudnienia na stanowisku: 1. Wymiar czasu pracy – [...]
Aktualności
Żegnamy zasłużonego działacza i przyjaciela dzieci
“Wszystko na świecie przemija,tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.” Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.09.2021 r. odeszła od nas nagle Barbara Ziarek – wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci w Dobrocinku.Seniorka, wspaniała osoba, która większość swojego życia poświęciła dla innych, szczególnie dla dzieci. Od lat siedemdziesiątych prowadziła świetlicę wiejską w Dobrocinku gdzie dzieci mogły liczyć na wsparcie i ciepło osoby oddanej im całym sercem. Nigdy nie odmawiała pomocy potrzebującym. Wiele osób właśnie jej zawdzięcza swoje osiągnięcia i sukcesy. W zmarłej tracimy niezwykle życzliwego i zaangażowanego [...]
Aktualności
Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie
W dniu wczorajszym odbyła się uroczystość otwarcia kolejnej placówki prowadzonej przez nasz Oddział dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie. Swoja obecnością zaszczycili uroczystość: Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowsk, Wójt Gminy Łukta Robert Malinowski,Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Łukcie ks. Zbigniew Żabiński, Burmistrz Miłakowa Krzysztof Szulborski, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warminsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Urszula Jędrychowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło, Przewodniczący Rady Powiatu Ostródzkiego Beata Mazur, Radni Powiatu Ostródzkiego w tym Waldemar Gazda, Elżbieta Dziubińska, Jolanta Dakowska, Bogdan Purzycki, Przewodnicząca Rady Gminy [...]
Aktualności
Rozpoczeliśmy projekt „Opieka wytchnieniowa“ edycja – 2021
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu po raz kolejny przystąpiło do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób zamieszkałych w Gminach Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo,  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i [...]
Aktualności
Asystent osoby niepełnosprawnej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu  od 15 sierpnia  rozpoczyna realizację projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, [...]
© 2020  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Morągu- Wszystkie prawa zastrzeżone